I. Informacje ogólne

1. Wydawnictwo HLONDIANUM, prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.hlondianum.pl lub sklep.hlondianum.pl i ma swoją siedzibę w:

Wydawnictwo Towarzystwa Chrystusowego HLONDIANUM
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań

NIP: 782-00-22-949
tel. 061 64 72 647
fax 061 85 10 360

2. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się z regulaminem naszej księgarni, rozumie go i akceptuje.

3. Prezentowane na naszej stronie internetowej nazwy produktów, opisy, fragmenty publikacji należą do Wydawnictwa Hlondianum (chyba że inaczej wskazuje opis). Kopiowanie i publikowanie treści i/lub zdjęć bez zgody właściciela są naruszeniem prawa.

4. Klientom – odbiorcom, którzy założyli w naszej księgarni swoje stałe konta, zabrania się ujawniania hasła do tego konta osobom trzecim. Za jakiekolwiek zaistniałe problemy spowodowane jego ujawnieniem winę ponosi użytkownik konta.

5. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo zmian cen oferowanych produktów, jak również wprowadzania i odwoływania promocji i innych akcji marketingowych.

6. Przyznane promocje i rabaty nie sumują się, chyba że promocja wyraźnie na to zezwala. Uwaga! Sprzedaż w kompletach traktujemy jak sprzedaż objętą promocją.

7. Wydawnictwo zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

8. Prezentowane na stronach naszego Wydawnictwa treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd rejonowy dla siedziby pozwanego lub sąd rejonowy dla miejsca wykonania umowy.

10. W przypadku pytań lub niezrozumienia treści niniejszego regulaminu zachęcamy do kontaktu z wydawnictwem.

II. Zamawianie i realizacja zamówień

1. W naszej księgarni można składać zamówienia drogą internetową poprzez formularz sklepu internetowego w ramach domeny www.hlondianum.pl i sklep.hlondianum.pl.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wszystkich koniecznych danych, do których należą: rodzaj zamawianego towaru i jego ilość, adres, pod który ma zostać wysłane zamówienie, numer telefonu oraz wybór formy przesyłki (przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa priorytetowa, pobranie, kurier).

2.1. Jeśli klient chce założyć konto – rejestrację konta dokonuje się wypełniając formularz rejestracyjny poprzez podanie wymaganych danych i zaznaczenie pola – STWORZYĆ KONTO. Na adres e-mail Klienta zawarty w formularzu rejestracyjnym jest wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ew. zamówień.

3. Kupując obraz na płótnie lub baner/dekorację wielkoformatową klient zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną.

4. W przypadku zamówienia składanego przez firmy wymagane jest podanie wszystkich danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.

5. Odbiorca naszych produktów ma obowiązek podawania prawdziwych danych.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia go przez naszą księgarnię internetową. Potwierdzenie obejmuje takie informacje, jak: ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów oraz przewidywane koszty przesyłki zamówienia (cena przesyłki może być wyższa w przypadku przesyłek o niestandartowych wielkościach – więcej informacji na poczcie) oraz adres, pod który zostanie wysłane zamówienie. Potwierdzenie może być w formie e-maila lub telefoniczne.

7. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń. W przypadku wyczerpania zapasów magazynowych, nasi Odbiorcy są informowani o najbliższym możliwym terminie realizacji ich zamówień lub braku możliwości skompletowania zamówienia.

8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonych zamówień przez kontakt z Klientem. Wydawnictwo zastrzega też sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie podania nieprawdziwych danych przez Klienta.

9. Odbiorca ma prawo zmiany zamówienia lub rezygnacji z niego do momentu wysyłki zamówionego towaru. Po wysyłce można zrezygnować z zamówienia zgodnie z przepisami o zawieraniu umów na odległość, ale z zachowaniem wszystkich z tym związanych obowiązków.

10. Z wyłączeniem dekoracji wielkoformatowych i obrazów na płótnie oraz produktów wirtualnych (do pobrania), przesyłki dostarcza Poczta Polska. Nie ma możliwości wysyłania przesyłek pobraniowych za granicę. W celu uzyskania informacji o kosztach zagranicznej przesyłki kurierskiej (dekoracje wielkoformatowe i obrazy na płótnie) należy skontaktować się z działem sprzedaży.

11. W sytuacjach kiedy system sklepu nie potrafi jednoznacznie określić kosztów wysyłki, bezwzględnie wymagany jest kontakt z działem sprzedaży.

12. W przypadku zamawiania towarów będących na stanie księgarni realizacja zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni roboczych. Zamówienia na dekoracje wielkoformatowe realizowanie są w ciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, a na obrazy na płótnie w ciągu 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

13. W przypadku zamawiania towarów wymagających ich przygotowania na życzenie klienta czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Odbiorca jest informowany w opisie szczegółowym produktu (dostępność).

14. Czas oczekiwania na przesyłkę jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu jej dostarczenia przez spedytora.

15. W przypadku nieodebrania przesyłki w terminie i jej zwrotu do Wydawnictwa, istnieje możliwość ponownego jej wysłania do Odbiorcy, przy czym doliczony zostanie koszt ponownej dostawy.

16. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienie dostawy wynikające z winy spedytora.

17. Umowa pomiędzy klientem a wydawnictwem na zakup produktu/produktów trwa przez okres realizacji zamówienia.

II.a Realizacja zamówień na produkty cyfrowe

1. Produkty cyfrowe, takie jak pliki muzyczne, ebooki itp są produktami szczególnymi. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po opłaceniu zamówienia i jego potwierdzeniu. Wówczas automatycznie przyznawany jest dostęp do zakupionych produktów. Ich pobranie jest świadczeniem usługi wydawnictwa na rzecz Klienta.

2. Pobierając zakupione pliki wyrażają Państwo zgodę na na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi. Tym samym tracą Państwo możliwość zwrotu zakupionego produktu cyfrowego przed upływem 14 dni przysługujących na odstąpienie od umowy.

3. W przypadku zakupu w jednym zamówieniu zarówno produktów cyfrowych jak i zwyczajnych, po pobraniu produktów cyfrowych nadal przysługuje Klientowi prawo zwrotu pozostałych towarów zgodnie z prawem o zawieraniu umów na odległość.

4. Warunkiem zakupu produktów cyfrowych jest założenie konta w sklepie. W przeciwnym wypadku nie jest możliwe pobranie zakupionych treści cyfrowych.

5. Prenumerata cyfrowa miesięcznika „Msza Święta” jest produktem szczególnym i wymaga comiesięcznego logowania się na swoje konto do sklepu, celem pobrania kolejnego dostępnego numeru miesięcznika. Każdy numer następnego miesiąca pojawia się 3 dni przed końcem miesiąca poprzedzającego.

6. Produkty cyfrowe dostępne w naszym sklepie są własnością wydawnictwa i są chronione prawnie (chyba że opis produktu wyraźnie informuje o odmiennej sytuacji np. prawach autorskich lub licencji). Jeśli opis nie sugeruje inaczej, wówczas kopia zakupionego produktu jest do użytku zgodnie z przeznaczeniem tylko dla osoby kupującej. Udostępnianie jej i powielanie bez zgody wydawnictwa jest karalne.

III. Płatności i koszty

1. Poza dekoracjami wielkoformatowymi i obrazami na płótnie, wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej w cenie 15 pln za przesyłkę pocztową (do 30 kg) lub 17 pln w przypadku przesyłki pobraniowej. Wysyłamy również za pośrednictwem kuriera DPD w cenie 19 pln za przesyłkę (do 30 kg) lub 21 pln w przypadku przesyłki kurierskiej pobraniowej.

2. Płatność za zamówione materiały następuje gotówką w momencie ich odbioru (pobranie), lub przed realizacją w formie przelewu bankowego na podane konto lub za pośrednictwem operatora Przelewy24.

3. Koszt opakowania – 1,5 zł – zawarty jest już w cenie przesyłki.

4. Ceny produktów nie obejmują kosztów ich przesyłki chyba że inaczej podano w opisie produktu.

5. Wszystkie ceny podawane na stronie Wydawnictwa są cenami brutto (zawierają VAT).

6. Wszystkie dekoracje wielkoformatowe zawierają w cenie koszty przesyłki na terenie Polski. Koszt wysyłki obrazów na płótnie na terenie Polski to 27 PLN, niezależnie od ilości zamówionych obrazów jednego projektu.

7. Szybkie przelewy obsługuje Operator Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o.
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
Tel. +48 61 642 93 44, Fax +48 61 642 90 31, www.przelewy24.pl
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł

8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,
ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.

2. Klient może w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podania przyczyn poza wyjątkami (patrz punkt IV.4). W przypadku wielu produktów dostarczanych oddzielnie, termin 14 dni liczy się od otrzymania przez klienta ostatniego zamówionego produktu. Zwracany towar nie może być używany, ani uszkodzony. Warunkiem uznania zwrotu jest odesłanie towaru w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport. Należność za zwrócony towar zostanie przesłana na wskazane przez Klienta konto bankowe lub adres Klienta w ciągu 14 dni.

3. Odstąpienie od umowy wymaga dostarczenia prawidłowo wypełnionego formularza ODSTĄPIENIA OD UMOWY tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną. Po potwierdzeniu przyjęcia odstąpienia, klient ma obowiązek odesłać na własny koszt, w taki sposób aby zapewnić bezpieczny transport zwracanych produktów, pod rygorem nieprzyjęcia zwrotu w ciągu 14 dni. Po tym okresie zwrot może być uznany za nieuzasadniony.

4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuję w następujących przypadkach:
–  zamówienia produktów spersonalizowanych lub niestandardowych
– treści audiowizualnych lub cyfrowych dostarczonych w oryginalnym zapięczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
– czasopism z wyjątkiem prenumeraty
– produktów wirtualnych/cyfrowych, jeżeli ich pobranie nastąpiło przed upływem terminu odstąpienia od umowy

5. Wydawnictwo HLONDIANUM nie zwraca kosztów odesłania towaru/ów w wyniku odstąpienia od umowy.

6. Reklamacje dotyczące towaru niepełnowartościowego lub towaru uszkodzonego podczas transportu są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji, poniesione przez Klienta koszty opłaty pocztowej zostaną uregulowane. Reklamacje uszkodzodzeń powstałych przez niewłaściwe użytkowanie produktów nie są uwzględniane.

7. Wady powstałe podczas transportu należy zgłaszać Wydawnictwu HLONDIANUM w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki przez Klienta. Towar z wadami lub uszkodzony jest wymieniany na pełnowartościowy. Jeżeli nie ma możliwości wymiany towaru zwracana jest Klientowi należność wraz poniesionymi kosztami wysyłki.

8. Towar zwracany lub reklamowany należy odsyłać na adres wydawnictwa z dopiskiem „ZWROT” lub „REKLAMACJA”

9. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Więcej pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
załącznik 1 – wzór odstąpienia od umowy
załącznik 2 – pouczenie o odstąpieniu od umowy

V. Promocje, rabaty

 1. Przy zakupie więcej niż jednej sztuki dekoracji wielkoformatowych /banerów oferujemy rabaty:
  2 szt. – 5%
  3 szt. – 7%
  4 szt. -10%
  5 szt. i więcej – 15%

  Dekoracje wielkoformatowe /banery na terenie Polski wysyłane są bezpłatnie.

 2. Oferujemy darmową przesyłkę w postaci upustu 15 pln dla zamówień w wysokości 300, 00 zł i powyżej tej kwoty. Paczki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do przesyłek „pobraniowych” doliczane będzie 2 zł  tzw. kosztów pobraniowych. Promocja nie obejmuje produktów mających w numerze katalogowym literę „Z”. Darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie przesyłek krajowych i tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nie dotyczy hurtowni, firm oraz innych podmiotów gospodarczych rozliczanych indywidualnie.

aktualne promocje