Rys historyczny – powstanie wydawnictwa

8 września 1932 roku powołane zostało do życia Towarzystwo Chrystusowe założone przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski. Jego celem jest działalność apostolska wśród Polonii, opieka społeczna i kulturalna nad rodakami poza granicami Polski, a także szerzenie słowem i piórem wiedzy teologicznej dotyczącej Mszy Świętej. Pierwszym przełożonym generalnym Towarzystwa został współzałożyciel, ks. Ignacy Posadzy.W marcu 1936 roku ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Msza Święta” (z podtytułem: „Miesięcznik liturgiczny”). Zgodnie z Ustawami Towarzystwa zaznajamiało ono czytelników z rokiem kościelnym, sakramentami i innymi przejawami życia kościelnego.Od początku działalności Wydawnictwa ważną pozycję wydawniczą stanowiły książki, szczególnie pozycje przedstawiające życie emigracyjne (główny dział wydawanych publikacji). Osobny dział wydawniczy stanowiły książki i broszury dotyczące liturgii, kultu eucharystycznego, modlitewniki i książeczki do nabożeństwa ukazujące się w serii „Biblioteka liturgiczna Seminarium Zagranicznego”.Mając na uwadze szerzący się w okresie międzywojennym ateizm, o. Ignacy Posadzy zainicjował serię wydawniczą pt. „Biblioteka religijna Seminarium Zagranicznego”, w której ukazywały się tanie, niewielkie broszurki o tematyce religijnej (teologicznej i filozoficznej, moralnej i duszpasterskiej), dostępne dla większej rzeszy czytelników.Wydawnictwo wydawało również teologiczne publikacje naukowe, „Roczniki Misjologiczne (1935-1936), pozycje dotyczące kultu Serca Jezusowego, życia ascetycznego oraz literaturę piękną i beletrystyczną, między innymi powieści ukazujące życie misyjne i emigracyjne.

Na początku II wojny światowej dom Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach oraz Wydawnictwo i drukarnia przestały istnieć. Po wojnie drukarnię przejęło państwo. Dopiero po wielu latach starań polskie władze komunistyczne przyznały Towarzystwu koncesję wydawniczą, tak iż Wydawnictwo wznowiło swoją działalność, jednak przy bardzo ograniczonych limitach papieru. Reaktywowany w 1946 roku miesięcznik „Msza Święta” ukazywał się w bardzo ograniczonym nakładzie. Zwiększano go w miarę możliwości i w latach siedemdziesiątych osiągnął około 20 tysięcy egzemplarzy, co i tak nie zaspokajało w pełni rosnącego zapotrzebowania.

Dopiero 29 września 1988 roku Wydawnictwo w pełni wznowiło swoją działalność pod nową nazwą „Hlondianum”.

Dziś siedziba Wydawnictwa oraz zakład poligraficzny mieszczą się w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego (w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4). Kontynuując zalecenia założyciela Towarzystwa, kard. Augusta Hlonda oraz tradycje edytorskie zapoczątkowane przez współzałożyciela, o. Ignacego Posadzego, Hlondianum, będąc wydawnictwem o profilu religijnym, wydaje książki o tematyce teologicznej i filozoficznej, poświęcone Eucharystii, małżeństwu, rodzinie i działalności misyjnej, pomoce homiletyczne, liturgiczne i katechetyczne  oraz  literaturę  piękną  i  młodzieżową. W ostatnim  czasie,  w  związku  z rozpoczęciem procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. kard. Augusta Hlonda oraz Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego w Wydawnictwie ukazało się kilka tytułów poświęconych ich osobie i działalności.

Naszym najważniejszym celem jest żywa parafia, nowoczesne duszpasterstwo oraz piękna świątynia! Stąd wśród naszych produktów są opracowywane każdego roku na nowo „Modlitwy powszechne”, kalendarze, zbiory kazań i pomocy dla dzieci na poszczególne okresy roku liturgicznego, wiele druków niezbędnych w biurze parafialnym i w życiu duszpasterskim, pomoce dla służby liturgicznej, wielotematyczne plakaty oraz wielkoformatowe tła i plansze do dekoracji kościołów oraz obrazy drukowane na płótnie malarskim. W ten sposób poprzez słowo pisane i obraz pragniemy włączyć się w działalność misyjną Kościoła, pragniemy ją uatrakcyjnić zgodnie z duchem współczesnych czasów, a jednocześnie nie zapominając o najistotniejszych niezmiennych elementach wiary.

oprac. Grzegorz Duszyński